Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
po dniu 25 maja 2018 roku

Szanowni Klienci,

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i zgodnie z wiążącą nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych1 (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas jako szkołę języków obcych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje Marta Gołębiewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EMU School of English Marta Gołębiewska”

W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy dotyczącej nauki angielskiego w Szkole Języków Obcych EMU przez Państwa i/lub Państwa dzieci. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać mailowo pod adresem:
biuro@emu-school.pl

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Marta Gołębiewska (EMU School of English Marta Gołębiewska) ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa

Dane kontaktowe:
Marta Gołębiewska
e-mail: m.golebiewska@emu-school.pl

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele promocji i marketingu może być w każdej chwili przez Państwa cofnięta bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody spowoduje, że od chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody nie będziecie Państwo otrzymywali informacji o promocjach, nowościach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych naszym Klientom, jak również nie będziecie Państwo otrzymywali informacji handlowej o nowych produktach i usługach oferowanych przez Szkołę Języków Obcych EMU.

Z poważaniem

Zespół EMU

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).