EMU School of English

JUNIORS

Kurs przygotowany dla najmłodszych kursantów, dedykowany uczniom klas 0-II Szkoły Podstawowej.

Kurs EMU JUNIORS jest kursem dwusemestralnym, składa się z 64 jednostek lekcyjnych. Każda lekcja trwa 45 minut. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku i poziomu językowego dzieci uczestniczących w zajęciach.

Nauka języka przez dzieci to przykład tzw. niesformalizowanego uczenia się. Dziecko bawiąc się nie wie, że się uczy, a uczy się całym swoim ciałem. Zajęcia z dziećmi prowadzimy w sposób dynamiczny i wesoły, tak aby zachęcić naszych najmłodszych do nauki i rozbudzić w nich ciekawość językową. Na zajęciach wykorzystujemy metodę Total Physical Response (reagowanie całym ciałem). Metoda ta jest bardzo przydatna w nauczaniu uczniów młodszych, gdyż zaspokaja naturalną potrzebę ruchu. Uaktywnia przy tym zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu, dzięki czemu dzieci chłoną wiedzę ucząc się poprzez działanie.

 

Kursy dedykowany uczniom klas III-VI Szkoły Podstawowej.

Kurs dla uczniów kontyuujących naukę w szkole języka angielskiego EMU. Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim. Dla nowych uczniów pragnących dołączyć do grupy EMU KIDS przygotowaliśmy test sprawdzający poziom językowy.

Kurs składa się z 64 spotkań po 60 minut każde. Cały kurs trwa dwa semestry. Lektorzy na zajęciach wykorzystują metodę projektów, gier i zabaw językowych, aby w ciekawy i nowatorski sposób przekazywać wiedzę uczniom. Nasi kursanci w grupach EMU KIDS to ambitni i sumienni uczniowie, którzy biorą odpowiedzialność za swoją naukę, odrabiają prace domowe i przygotowują się do zajęć. Na tym etapie nauki bardzo ważna jest systematyczna praca oraz współpraca lektora z Rodzicami.

 

EMU School of English

KIDS

EMU School of English

TEENS

Zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum oraz szkół średnich

Kurs składa się z 64 spotkań, po 60 minut każde i trwa dwa semestry. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń będzie poproszony o wypełnienie testu sprawdzającego poziom językowy.

Zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim w małych kameralnych grupach, co niewątpliwie sprzyja nauce języka obcego.

Naszym zadaniem jest poskromienie języka angielskiego, tak aby w przyszłości stał się on narzędziem pracy, sposobem na życie lub środkiem do zamierzonego celu. Aby to osiągnąć na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności komunikacji w języku obcym. Większość ćwiczeń skoncentrowanych jest na mówieniu już od pierwszych godzin kursu. Nie zapominamy jednak o innych równie ważnych aspektach języka, jakimi są umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Zależy nam bardzo, aby w trakcie zajęć kursanci czuli się komfortowo i swobodnie. Lektorzy w bezstresowej atmosferze w prosty i przystępny sposób wytłumaczą wszelkie niejasności gramatyczne i zawiłości językowe.

Kursy skierowany do osób dorosłych

Kursy dwusemestralne dla dorosłych, dwa spotkania 90 minutowe w tygodniu.

Oferujemy kursy na każdym poziomie zaawansowania. Przed zapisem na konkretny kurs przeprowadzamy test badający poziom językowy.

W trakcie trwania kursu korzystamy z różnorodnych materiałów edukacyjnych tak, aby opócz znajomości gramatyki ćwiczyć umiejętności takie jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Najważniejsze jest dla nas jednak to, aby nasi kursanci w możliwie najszybszym czasie zaczęli posługiwać się językiem angielskim sprawnie i swobodnie zarówno w sytuacjach służbowych jak i prywatnych. Wybieramy takie ćwiczenia, aby już od pierwszych zajęć kłaść szczególny nacisk na komunikację w języku obcym. Większość ćwiczeń skoncentrowana więc będzie na mówieniu.

EMU School of English

ADULTS

EMU School of English

EXAMS

Kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i matury.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów stworzyliśmy specjalne kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i matury. Kursy dedykowane są osobom pragnącym uzupełnić braki i usystematyzować swoją wiedzę pod czujnym okiem wykwalifikowanego lektora.

KURS MATURALNY

Kurs maturalny prowadzony w grupach 5 – 8 osobowych, skierowany do uczniów, którzy chcą uzyskać bardzo dobry wynik na maturze. Obejmuje przygotowanie zarówno do poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego w zakresie egzaminu pisemnego i ustnego. Kurs obejmuje powtórzenie i rozbudowanie słownictwa z zakresu 15 bloków tematycznych, rozwiazywanie ćwiczeń ze słuchu przy użyciu autentycznych materiałów, rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, redagowanie krótkich oraz dłuższych form wypowiedzi. Na każdych zajęciach kursanci doskonalą umiejętności mówienia: uczą się sztuki negocjacji i argumentacji, prowadzenia dyskusji na odpowiednim poziomie językowym. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowanych lektorów, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów, doskonale znają charakterystykę egzaminu i nauczają odpowiednich strategii egzaminacyjnych.

Kurs składa się z 52 spotkań raz w tygodniu w bloku zajęć 120 min.

KURS GIMNAZJALNY

Kurs skierowany jest do uczniów ostatniej klasy gimnazjalnej przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Kurs prowadzony w małych grupach 5-8 osobowych koncentruje się na zagadnieniach sprawdzanych na egzaminie zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Celem zajęć jest utrwalanie, rozszerzanie umiejętności i wiadomości w zakresie odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego, reagowania językowego i redagowania krótkich tekstów użytkowych. Wykfalifikowani lektorzy, oprócz zakresu merytorycznego koncentrują się również na strategiach i technikach egzaminacyjnych, które są kluczowe podczas rozwiązywania zadań testowych. 

Kurs składa się z 46 spotkań raz wtygodniu w bloku zajęć (2x60 min.)