EMU SCHOOL ONLINE

Każdy kurs poprzedzony jest wstępną analizą potrzeb naszych uczniów. Nad każdym kursem czuwa metodyk, który dobiera formy i metody nauczania oraz wspiera lektorów w codziennym przygotowaniu się do zajęć.

Kurs EMU SCHOOL ONLINE to doskonałe rozwiązanie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2, a także dla osób chcących zaoszczędzić czas na dojazdy oraz wszystkich tych, którzy chcą uczyć się z dowolnego miejsca. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, z przyjemnością prezentujemy innowacyjną platformę ZOOM do spotkań wideo, która jest ciekawą i skuteczną alternatywą dla tradycyjnych zajęć.

Do efektywnej nauki wystarczy komputer, połączenie z Internetem i pozytywne nastawienie. Stawiamy na profesjonalizm i skuteczność w prowadzeniu lekcji zdalnych. Wysoce wykwalifikowana kadra sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających kursantów.

Wszystkie zajęcia prowadzą wykształceni filolodzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu.

 

EMU School of English

ONLINE

EMU School of English

    TUTORIALS

Zajęcia indywidualne EMU TUTORIALS

Zadaj sobie pytanie „Po co uczę się języka?”. Siła Twojej motywacji do nauki ściśle zależy od odpowiedzi, jaką udzieliłeś na powyższe pytanie. Aby efektywnie nauczyć się języka, musisz mieć cel. Czym jest cel? Celem może być wyjazd na wakacje i płynne posługiwanie się językiem w danym kraju; bezproblemowe porozumiewanie się z ludźmi. Celem może być też chęć zdania ważnego egzaminu, np. CAE. Język może być Ci potrzebny w pracy, gdzie musisz posługiwać się nim na co dzień. Twoim celem jest awans w pracy lub całkowita jej zmiana? Nasi lektorzy, w porozumieniu z metodykiem wypracują razem z Tobą metody, abyś w przeciągu konkretnie określonego czasu odniósł sukces i osiągnął swój cel.

Kursy języka niemieckiego i rosyjskiego

Na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno!

Każdy rodzic zadaje sobie pytanie, jaki jest najlepszy moment, aby zacząć przygodę z językiem?

Odpowiedź jest prosta – jak najszybciej!

Im młodsze dzieci tym bardziej są ciekawe otaczającego je świata. Dlatego już od samego początku nauki w szkole podstawowej, warto rozbudzić w nich zainteresowanie językami. Nasze zajęcia charakteryzują się radosną i twórczą atmosferą. Korzystamy głównie z metody immersji, gdzie kursanci „zanurzeni” są w języku.  Lektorzy  mówią w języku obcym przez cały czas trwania zajęć. Na początkowym etapie nauki, na zajęciach głównie gramy i bawimy się językiem, angażujemy uczniów w ćwiczenia ruchowe, uczymy się wierszyków i piosenek.

EMU School of English

    LANGUAGES

EMU School of English

    KIDS

Kurs przygotowany dla najmłodszych kursantów,

dedykowany uczniom klas 0-II Szkoły Podstawowej

Kurs EMU KIDS jest kursem dwu-semestralnym, składa się z 62 jednostek lekcyjnych. Każda lekcja trwa 45 minut. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku i poziomu językowego dzieci uczestniczących w zajęciach.

Nauka języka przez dzieci to przykład tzw. niesformalizowanego uczenia się. Dziecko bawiąc się nie wie, że się uczy, a uczy się całym swoim ciałem. Zajęcia z dziećmi prowadzimy w sposób dynamiczny i wesoły, tak aby zachęcić naszych najmłodszych do nauki i rozbudzić w nich ciekawość językową. Na zajęciach wykorzystujemy metodę Total Physical Response (reagowanie całym ciałem). Metoda ta jest bardzo przydatna w nauczaniu uczniów młodszych, gdyż zaspokaja naturalną potrzebę ruchu. Uaktywnia przy tym zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu, dzięki czemu dzieci chłoną wiedzę ucząc się poprzez działanie.

 

Kursy dedykowany uczniom klas III-VI Szkoły Podstawowej

Kurs dla uczniów kontyuujących naukę w szkole języka angielskiego EMU. Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim. Dla nowych uczniów pragnących dołączyć do grupy EMU JUNIORS przygotowaliśmy test sprawdzający poziom językowy.

Kurs składa się z 62 spotkań po 60 minut każde. Cały kurs trwa dwa semestry. Lektorzy na zajęciach wykorzystują metodę projektów, gier i zabaw językowych, aby w ciekawy i nowatorski sposób przekazywać wiedzę uczniom. Nasi kursanci w grupach EMU KIDS to ambitni i sumienni uczniowie, którzy biorą odpowiedzialność za swoją naukę, odrabiają prace domowe i przygotowują się do zajęć. Na tym etapie nauki bardzo ważna jest systematyczna praca oraz współpraca lektora z Rodzicami.

 

EMU School of English

JUNIORS

EMU School of English

    TEENS

Zajęcia skierowane do uczniów klas VII-VIII 

Kurs składa się z 62 spotkań, po 60 minut każde i trwa dwa semestry. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń będzie poproszony o wypełnienie testu sprawdzającego poziom językowy.

Zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim w małych kameralnych grupach, co niewątpliwie sprzyja nauce języka obcego.

Naszym zadaniem jest poskromienie języka angielskiego, tak aby w przyszłości stał się on narzędziem pracy, sposobem na życie lub środkiem do zamierzonego celu. Aby to osiągnąć na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności komunikacji w języku obcym.

 

Większość ćwiczeń skoncentrowanych jest na mówieniu już od pierwszych godzin kursu. Nie zapominamy jednak o innych równie ważnych aspektach języka, jakimi są umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Zależy nam bardzo, aby w trakcie zajęć kursanci czuli się komfortowo i swobodnie. Lektorzy w bezstresowej atmosferze w prosty i przystępny sposób wytłumaczą wszelkie niejasności gramatyczne i zawiłości językowe.

KURS DLA UCZNIÓW KLASY VIII SP

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kurs składa się z 44 spotkań dwa razy w tygodniu po 90 minut. 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy
I–VIII). W trakcie trwania kursu korzystamy z różnorodnych materiałów edukacyjnych tak, aby ćwiczyć  umiejętności takie jak:

 

rozumienie ze słuchu,  znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej, które są sprawdzane na egzaminie po klasie ósmej.

 

Wykorzystujemy zadania testowe, aby pogłębić znajomość środków i funkcji językowych, ale także bardzo mocno skupiamy się na zadaniach otwartych tj.  redagowaniu wypowiedzi pisemnych. Najważniejsze jest dla nas jednak to, aby nasi kursanci w możliwie najszybszym czasie zaczęli posługiwać się językiem angielskim sprawnie i swobodnie zarówno na  egzaminie jak i w sytuacjach życiowych.

EMU School of English  EXAMS

EMU School of English

MASTERS

KURSY MATURALNE

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów stworzyliśmy specjalne kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i matury. Kursy dedykowane są osobom pragnącym uzupełnić braki i usystematyzować swoją wiedzę pod czujnym okiem wykwalifikowanego lektora.

KURS MATURALNY

Kurs maturalny prowadzony w grupach 5 – 8 osobowych, skierowany do uczniów, którzy chcą uzyskać bardzo dobry wynik na maturze. Obejmuje przygotowanie zarówno do poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego w zakresie egzaminu pisemnego i ustnego. Kurs obejmuje powtórzenie i rozbudowanie słownictwa z zakresu 15 bloków tematycznych, rozwiazywanie ćwiczeń ze słuchu przy użyciu autentycznych materiałów, rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, redagowanie krótkich oraz dłuższych form wypowiedzi. Na każdych zajęciach kursanci doskonalą umiejętności mówienia: uczą się sztuki negocjacji i argumentacji, prowadzenia dyskusji na odpowiednim poziomie językowym. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowanych lektorów, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów, doskonale znają charakterystykę egzaminu i nauczają odpowiednich strategii egzaminacyjnych.

Kurs składa się z 50 spotkań raz w tygodniu w bloku zajęć 90 min.